پشتیبانی آنلاین
برای شروع مکالمه ابتدا موارد خواسته شده را تکمیل کنید
امیرعلی واشقانی

امیرعلی واشقانی

رتبه۷۱سال۱۳۹۹ دانشجوی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مشاور

تعداد مقالات

  • 0