پشتیبانی آنلاین
برای شروع مکالمه ابتدا موارد خواسته شده را تکمیل کنید
محمد مهدی بزرگ بشیر

محمد مهدی بزرگ بشیر

رتبه ۱۱۴سال۱۴۰۰ دانشجوی مهندسی برق دانشگاه تهران

مشاور

تعداد مقالات

  • 0