پشتیبانی آنلاین
برای شروع مکالمه ابتدا موارد خواسته شده را تکمیل کنید
فاطمه ایرجی

فاطمه ایرجی

رتبه ۳۶۷سال۱۳۹۹ دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف دارای مدرک مشاوره تحصیلی از مرکز جامع نگر دکتر نکویی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی اموزش وپرورش در دو سطح ضروریات و پیشرفته

مشاور

تعداد مقالات

  • 0